EdelenbosHessels Executive Partners richt zich met een ervaren team op executive interim-management en de daarmee samenhangende advisering over bestuurlijke, organisatorische en mens gerelateerde vraagstukken.

EdelenbosHessels Executive Partners biedt als onafhankelijke counsel van Directies, Raden van Bestuur en Toezichthouders ondersteuning en structurele oplossingen in verander- en crisissituaties.

EdelenbosHessels Executive Partners focust op de top van organisaties in de sectoren die wij goed kennen: Industrie, Handel, Dienstverlening, Semi-Overheid(Health), FMCG en Retail, inclusief familiebedrijven met hun bijzondere karakteristieken.

De meerwaarde die EdelenbosHessels opdrachtgevers biedt:

  • Langdurige ervaring in executive interim-management en bestuurlijke advisering in de top van organisaties;
  • Een goed gebalanceerd team van de beste Executive Interim Partners;
  • Executive interim managers kunnen putten uit de gezamenlijke kennis van het team om elk probleem efficiënt te kunnen oplossen;
  • EdelenbosHessels investeert voortdurend in verdere professionalisering van het team middels vakinhoudelijke en thema bijeenkomsten, intervisie en opleidingen;
  • EdelenbosHessels staat voor verbeteringen die blijvend zijn en zorgt er daarom voor dat de overgang naar de permanente invulling vloeiend verloopt.

EdelenbosHessels is in staat om onmiddellijk de juiste kennis en ervaring bij elkaar te brengen om een (acuut) management, organisatie of governance probleem op te lossen, of dat nu los staat van of gerelateerd is aan een lopende opdracht.

Edelenbos Health adviseert de bestuurlijke top van organisaties in de zorg en biedt oplossingen op het gebied van interim-management. Wij richten ons op reorganisatie- en veranderprocessen en de daarmee samenhangende wisselingen in de bestuurlijke top van organisaties: jeugdzorg, GGZ, VVT (verpleeg-, verzorging en thuiszorg), ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, zorgkoepels, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dat doen we vanaf 2005.

 

Divider

Opdrachtgevers waarvoor EdelenbosHessels gewerkt heeft: